Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα προκειμένου να ανανεώσουμε τα δελτία αθλητικής ιδιότητας.

Η φωτογραφία να είναι έγχρωμη με διαστάσεις 3Χ4 cm (354 X 472 pixels) ή ανάλογου μεγέθους μορφής jpg/png.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Αθλητικού Νόμου 5025 (ΦΕΚ 42/24.02.2023) για τη συμμετοχή αθλητών/ αθλητριών στους αγώνες απαιτείται η ανανέωση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας .